امام صادق(ع) بنیان‌گذار مذهب تشیع است/امام ششم در مسائل علمی و دینی صاحب‌نظر بودند