دادگاه عراق داعشی قاتل ۱۶ غیرنظامی در موصل را به اعدام محکوم کرد