حتی دستیاران ترامپ هم از تماس‌های تلفنی او بی‌خبرند!