بهای اجاره آپارتمان در منطقه ۹ تهران چقدر تمام می‌شود؟