مدیر ATR: هواپیما‌های ایران را ندهیم خسارت جدی می­‌بینیم