تاکید ظریف بر ضرورت تبدیل اراده به عمل در کنار التزام به برجام+عکس