انتقاد یک اصلاح‌طلب از اتلاف وقت دولت در تغییر برخی وزرا