روزنامه کویتی: بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت را به 300 دلار می رساند