پیغام ایرباس: حفظ قرارداد فروش 100 فروند هواپیما به ایران