انعقاد تفاهم همكاري میان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه