مذاکرات مخالفان سوری با طرف روسی بار دیگر شکست خورد