واکنش مقام آمریکایی به سخنان روحانی درباره نفت ایران