روحانی: مسیر پیشرفت را با توافق هسته‌ای یا بدون آن ادامه می‌دهیم