ولایتی : دیر یا زود آمریکایی‌ها مجبور به عقب نشینی از شرق فرات هستند