امام جمعه خرمشهر: کشته شدن یک نفر در اعتراضات کذب است