برنامه‌های دولت برای تامین کالا‌های وارداتی از زبان جهانگیری