حذف اسپانیا از جام جهانی در ضربات پنالتی / روسیه به مرحله بعد رفت