یک خودروساز برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز ارز دولتی گرفت