واکنش به خبر مشاهده موارد ابتلا به «ابولا» در عراق و ورود این بیماری به ایران