نظرسنجی رویترز: اوپک قادر به جبران کاهش تولید نفت ایران نیست