کلاهبرداری از بیمه با ایجاد حریق یک میلیارد تومانی