مهناز افشار بالاخره به سوالات پاسخ داد / شغل برادر مهناز افشار چیست؟