10 دروازه‌بان برتر جام به انتخاب بلیچر ریپورت؛بیرانوند دوم است