تصاویر / مراسم قدردانی از کریم انصاری‌فرد در اردبیل