ترامپ از احتمال ریاست جمهوری کریستیانو رونالدو سخن گفت