پاسخ کوارشما به کی‌ روش با یک ضرب‌المثل پرتغالی +عکس