پوتین رسما خروج نیروهای روسی از سوریه را اعلام کرد