دست‌های خارجی قطعا در نابسامانی بازار ارز و سکه دخیل است