هواداران فرانسه:رونالدو باید در بازی با ایران اخراج می‌شد