بخش‌هایی از بازار تهران امروز هم بسته ماند/تجمع و شعار در خیابان پانزده خرداد