جهانگیری: آمریکا می‌خواهد فشار بر کشور و مردم را زیاد کند