بازدید آذری جهرمی از اولین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی به زبان مادری +عکس