ترکیب یاران رونالدو برای جدال برابر ایران اعلام شد