بازتاب عذرخواهی ایرانیان از رونالدو در رسانه پرتغالی +عکس