رئیس دیوان عدالت: رسیدگی به شکایت از سند ۲۰۳۰ منتفی شد