زنگنه:تحریم‌ها تاکنون تأثیری بر روی صادرات نفت نداشته