چگونه بفهمیم گوشی ما با دلار دولتی خریداری شده یا دلار آزاد؟