روایت دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف از وضعیت امروز بازار