ظریف: بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی رفت آنها سر کار می‌آیند