زندگی 90 درصد زلزله زدگان در کانکس با وجود دمای 50 درجه