روزبه چشمی از بدشانسی،بازی سخت با اسپانیا و دیدار با پرتغال ‌می‌گوید