وزیر کشور: وضعیت آب اگر بحرانی‌تر نشود بهتر نخواهد شد