پارسایی: خلاء قانونی موجب سوء استفاده خودروسازها در نحوه قیمت‌گذاری شده است