تصاویر/ مراسم دید و بازدید مردم اهواز در روز عید فطر