هر تهرانی روزانه نیم کیلو بیش از میانگین جهانی رباله تولید می‌کنند