کدام استان‌ها بیشترین کمک‌ها را به کمیته امداد می‌کنند؟