توضیحات دفتر ستاد اقامه نماز جمعه درباره برگزاری نماز جمعه این هفته