لزوم تسریع در اخذ تضمین‌های پنج‌گانه از اروپایی‌ها