آزادیخواه: اعزام نمایندگان به جام جهانی فعلا متوقف شده