ابراز علاقه متفاوت امیر جعفری به شهاب حسینی پس از پایان «شهرزاد»/ عکس